1 ASSMB

Descriere proiect


Recuperarea oncologică este una dintre cele mai mari provocări, grație unicității fiecărui individ din punct de vedere genetic, dar și particularităților cazului: ce tip de neoplasm este, în ce stadiu al bolii s-a început tratamentul, cum a răspuns organismul la tratament, ce complicații au existat.

În sprijinul pacientului care se află sub tratament oncologic specific i se poate adăuga și managementul simptomelor fizice prin kinetoterapie, drenaj limfatic manual, consiliere psihologică, precum și consiliere de nutriție oncologică, toate acestea fiind oferite într-un sistem de suport ce ajută pacientul să obțină un status de performanță adecvat.

Proiectul „Recuperare oncologică”, aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 677/25.11.2022, are ca obiectiv creșterea calității vieţii pacientului oncologic prin acordarea unui sprijin financiar în cuantum de 5.850 lei/beneficiar, pentru 2.500 de beneficiari, în vederea decontării unui pachet de servicii medicale care cuprinde şedințe de: kinetoterapie, drenaj limfatic manual, consiliere psihologică, precum şi consiliere de nutriție oncologică.

Beneficiarii proiectului sunt pacienții, cetățeni români cu domiciliul stabil sau viză de reședință în Municipiul București, obținută cu cel puțin 6 luni înainte de data aplicării în cadrul proiectului „Recuperare oncologică”, diagnosticați cu diferite forme de cancer, cu indicație medicală de la medicul oncolog curant pentru serviciile medicale oferite în cadrul proiectului.

La indicația medicului oncolog curant, solicitantul va beneficia integral sau parțial de serviciile medicale oferite în cadrul proiectului, numai după ce a parcurs toate etapele de terapie a pacientului oncologic decontate prin fondul național unic de asigurări de sănătate, înainte de înscrierea în cadrul proiectului.

Preioada de implementare a Proiectului „Recuperare oncologică” este de la data de 15 martie 2023 până la data de 31 Decembrie 2024.

Organizatorul Proiectului este Municipiul București prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București (A.S.S.M.B.).

Regulament privind implementarea proiectului

Pentru a beneficia de serviciile oferite în cadrul Proiectului „Recuperare oncologicăˮ, solicitanții trebuie să îndeplinească criteriile de eligibilitate specificate în cadrul Regulamentului.
Vă rugăm să citiți cu atenție Regulamentul pentru a verifica eligibilitatea.

Înscriere în proiect